Social- og sundhedshjælper

På den to-årige social- og sundhedshjælpersuddannelse får du en lang række kompetencer til at styrke sundheden og trivslen hos borgere, der ikke kan klare sig selv, og som har brug for din hjælp.

Som social- og sundhedshjælper bliver du noget for mange forskellige mennesker. For nogle skal du være deres gå-på-mod, når benene skal genoptrænes. For andre skal du være deres hukommelse, når de skal huske at drikke eller spise. 

Du får en solid faglighed

På social- og sundhedshjælper-uddannelsen får du blandt andet:

  • Viden om kost og motion, så du kan rådgive om, hvordan man holder sig sund og rask i hverdagen.
  • Viden om almindelige sygdomme, og hvordan man forebygger dem.
  • Værktøjer til god kommunikation med borgere og deres pårørende.

Tag uddannelsen på to år

Uddannelsen tager to år og to måneder og veksler mellem skole og praktik. På den måde får du ikke bare teoretisk indsigt i, hvordan du skal hjælpe de ældre. Du bruger også din viden i praksis. På den måde bliver du godt klædt på til at komme ud og arbejde efter din uddannelse.

Spørgsmål til uddannelsen

Er du klar til at søge ind?

optagelse.dk