Jobmuligheder

Jobmulighederne er mange som SOSU. Du kan arbejde på hospital, på plejecenter og i hjemmeplejen. Eller i psykiatrien og på bosteder med unge, der har brug for din støtte.

Det føles godt at gøre en forskel for andre mennesker hver dag. Med assistentuddannelsen får du et større ansvar, en større faglighed og flere muligheder bagefter.
Alexander Rolsted, SOSU-elev i Roskilde Kommune om forskellen på assistent- og hjælperuddannelsen.

Jobmuligheder for SOSU-assistenter

Med en social- og sundhedsuddannelse er du nærmest garanteret job. Du er eftertragtet alle steder, der arbejder med pleje og omsorg – og dine muligheder er mange, hvis du er indstillet på at tage ansvar:

Typiske arbejdspladser for en social- og sundhedsassistent:

  • Kommunale plejehjem og i hjemmeplejen
  • Botilbud for fysisk og psykisk handicappede
  • Døgnpleje og beredskab
  • Sygehuse
  • Psykiatrien
  • Kommunale genoptræningsenheder
  • Privat virksomheder, der yder hjemmepleje

Typiske arbejdsopgaver for en social- og sundhedsassistent er blandt andet at udføre grundlæggende sygepleje, have overblik over symptomer og hvordan man behandler sygdomme, koordinere patientforløb og dosere medicin. Derudover skal du også hjælpe med personlig pleje, hygiejne og genoptræning, og du skal også vejlede om velfærdsteknologiske løsninger. 

Jobmuligheder for EUX Velfærd

En EUX Velfærd giver samme jobmuligheder som en social- og sundhedsassistent, men derudover giver den også adgang til professions- og universitetsuddannelser på kvote 1. 

Jobmuligheder for SOSU-hjælpere

Typiske arbejdspladser for en social- og sundhedshjælper:

  • Kommunale plejehjem og i hjemmeplejen
  • Botilbud for fysisk og psykisk handicappede
  • Privat virksomheder, der yder hjemmepleje

Typiske arbejdsopgaver for en social- og sundhedshjælper er at gøre rent og købe ind for de ældre, hjælpe dem ved toiletbesøg og bad, rådgive om kost og ergonomi og hjælpe dem med digital kommunikation (fx NemID). Deri ligger det også, at du selvfølgelig har fokus på borgerens trivsel og sundhed, og at du har socialt samvær med de ældre.